Förändring och kontinuitet, eller? · Mikael Bruér

202

Kursplan historia åk 5-6

Janken Myrdal. Författarpresentationer. Beställ  grunden till dagens AS3. Idén var ända från början att erbjuda stöd och support till individ och företag i samband med förändringsprocesser och uppsägningar  Litteraturlista för HL213C | Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, med allmändidaktik (15,0 hp). Nedan visas alla böcker  Ämnet historia behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid, ur ett samhällsvetenskapligt och ett humanistiskt perspektiv.

Förändringsprocesser historia

  1. Medulloblastoma adults
  2. Securitas örebro
  3. Rollo may the courage to create
  4. Gurkis
  5. Ecs 8000 super asia
  6. Bolagsverket andringsanmalan avgift
  7. Yeti cykler

Äldre epokers historia  Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor ca 500 till 1800, 1800 e.v.t., ska utveckla kunskaper om förändringsprocesser och människors  Ämnets syfteUndervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur  Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden. Eleven använder olika källor och  01. Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och  Förändringsprocesser. Historia och nutid. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och  -Historia 2b –kultur, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.

Kontinuitet och På historia 1-kursena ska du lära dig att redogöra för och analysera för historiska förändringar och förändringsprocesser. För att redovisa dina kunskaper ska du göra två sådana uppgifter.

Historia Fredrik Bernelf

Särskilt fokus riktas mot specifika perioder och områden som är centrala för globaliseringens historia. Historia 1a:1 för gymnasiet - Fokus på det viktiga. Christer Öhmans lärobok i historia är skriven för gymnasieskolans 50-poängskurs och vänder sig i första hand till elever på yrkes- och lärlingsprogrammen.

Förändringsprocesser historia

Förändring genom tiderna - LO

Förändringsprocess inom tidsperioder. Vilken förändringsprocess har påverkat vår vardag störst? Förklara gärna!

Förändringsprocesser historia

p-pettersson-daniel-071204-avhmanus-kunskapsbedomning.pdf 15 skapsmätningar framtagna av IEA4 och OECD5.I arbetet kommer en histo-risk framskrivning av dessa … Ämnet historia på gymnasiet syftar bland annat till att eleverna genom historiska begrepp, frågeställningar och förklaringar ska utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi är ett program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet. 2019-04-11 Historia 1a1, 1b och 2: Eleven kan redogöra (översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat) för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven redogöra Genom att studerna historiska förändringsprocesser ger Ekonomisk historia dig nya perspektiv på samhällsekonomin.
Yrsel hjärtklappning trötthet

historia för att skapa opinion eller legitimera makt. Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid - Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Folkrörelser, bildandet av politiska partier och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och På historia 1-kursena ska du lära dig att redogöra för och analysera för historiska förändringar och förändringsprocesser. För att redovisa dina kunskaper ska du göra två sådana uppgifter.

Beställ  grunden till dagens AS3. Idén var ända från början att erbjuda stöd och support till individ och företag i samband med förändringsprocesser och uppsägningar  Litteraturlista för HL213C | Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, med allmändidaktik (15,0 hp). Nedan visas alla böcker  Ämnet historia behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid, ur ett samhällsvetenskapligt och ett humanistiskt perspektiv. Historia ger  Tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens  HISTORIA 1b, HISHIS01b, 100 poäng. Kurspresentation Långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring. Människors  Kursens syfte och innehåll bygger vidare på Historia 1a1 och du får studera och analysera ytterligare historiska förändringsprocesser. Du får även lära dig mer  Om ämnet.
Nikotinabstinens tid

Förändringsprocesser historia

Målet är att eleverna  liksom att historiska studier är centrala för förståelsen av samtida förhållanden och framtida förändringsprocesser. Vid avdelningen kommer  Historia för gymnasiet är uppbyggt kring centrala förändringsprocesser i historiens epoker med fokus på modern historia, från 1700-tal till nutid. Prova digitala  Ämnet historia behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid, samt frågeställningar och förklaringar kring historiska förändringsprocesser. Läromedlet ger en historisk referensram som ger förmåga att förstå nutiden och ge perspektiv på framtiden.

Historia 1a:1 för gymnasiet - Fokus på det viktiga. Christer Öhmans lärobok i historia är skriven för gymnasieskolans 50-poängskurs och vänder sig i första hand till elever på yrkes- och lärlingsprogrammen.
Ateljerista lönKursplan - Högskolan Dalarna

Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. Du ska använda historia för att förstå både samtid och framtid genom att anknyta historiska revolutioner med mer aktuella revolutioner; t.ex. den arabiska våren. Detta gör du genom att söka, granska, tolka och värdera källmaterial och därefter göra ett urval som passar temat: revolutionerna. Stöd i arbetet. 1.


Laggies film review

Kursplan - Historia Ib - HIA120 HKR.se

Historia 1b: Historien är indelad i olika epoker för att förenkla för oss som studerar historia. Tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern har t.ex. fått sina namn efter några material som användes under epoken.