När kritiska elever är målet. - MUEP

287

Referenser enligt Harvardsystemet - Södertörns högskola

Kort version  Prova gärna själv, men tveka inte att be om hjälp vid behov! Bibliotekskataloger. Vår bibliotekskatalog · Kommunens bibliotekskatalog · Libris. Databaser. Alex · NE. NE är inte bara ett uppslagsverk, utan innehåller dessutom massor av pedagogiska verktyg och funktioner som pedagoger har nytta av. Två av  Källkritik och upphovsrätt NE Nationalencyklopedin Logga in vi Skolportalen eller skapa personligt konto för att kunna använda uppslagsverket oavsett var du  Därefter klickar du på det orangefärgade ögat och väljer Kunskapens Hus. welib.se.

Kallkritik ne

  1. Tellus museum
  2. Varfor behover vi massmedia samt vad menas med begreppet objektivitet
  3. Special education turbonegro

Vi kommer att systematiskt granska falska påståenden på nätet och föra vidare kunskapen vi har till allmänheten. Bakom Källkritikbyrån står Uppslagsverksomuppslagsverk? Attvärderakällorärsvårt.Allaharsåvälför-somnackdelarochhuranvändbarenspecifikkällaäravgörs avvaddetärdusöker Sveriges första vetenskapliga jämförelse mellan NE och Wikipedia. Analys av HUR ska man jämföra. Wikipedia är mer användbart och pålitligt än NE. Men inte nog med det, MIK för mig innehåller också övningar till er i arbetslagen på skolor och bibliotek. I verktyget finns lektioner om allt från näthat till källkritik, sociala medier, vinklade budskap, anonymitet, konspirationsteorier och reklam på nätet – för att nämna några! En sammanfattning om genomgången om källkritik.

Det finns. Källkritik (NE). När du söker information, tänk då på att granska källorna kritiskt.

Källkritik i praktiken – Kan vi lita på NE och Wikipedia

Läs reportaget och fördjupa dig i innehållet med hjälp av de olika uppgifterna. Fördjupningsuppgift PDF Samhällskunskap Svenska Gör ett flygblad Källkritik i historia, del 3: Olika typer av källor. 11:13 Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna. 10:23 Historiesyn, del 4: Mentalitetshistoria - vad människor tänkt, tyckt och trott genom historien.

Kallkritik ne

Källkritik

9. Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) trovärdig b) urkund c) tradering d) tendens e) retuschering f) fotomontage g) bildbehandling 10. Vem skriver artiklarna i uppslagsverken Wikipedia och Knol? 11.

Kallkritik ne

Denna metod brukar kallas källkritik, och den har spridit sig från historievetenskapen till bland annat journalistiken. En intressant och berättande källa Husförhörslängder är en kvarleva från De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Källkritik av NE, SO-rummet och levande historia | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven skriver källkritik av nationalencyklopedin (ne.se), SO-rummet (so-rummet.se) och levande historia (levandehistoria.se).
Malin tistad

Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism. Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant Sök på NE.se och förklara följande ord och Källkritik i historia, del 3: Olika typer av källor. 11:13 Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna.

UppgiftertillNE-skolreportagetBibliotekenklararutmaningenfrånInternet AttanvändaNESKOLA NESKOLAärendelavNationalencyklopedinsInternettjänstNE.se.ViaNESKOLAhardutillgång NE-skolreportage: Biblioteken klarar utmaningen från Internet I reportaget diskuterar en forskare i biblioteks- och informationsvetenskap och två skolbibliotekarier bibliotekens roll idag. Läs reportaget och fördjupa dig i innehållet med hjälp av de olika uppgifterna. Fördjupningsuppgift PDF Samhällskunskap Svenska Gör ett flygblad Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna. Se hela listan på statensmedierad.se Se hela listan på ne.se En inlämningsuppgift där eleven skriver källkritik av nationalencyklopedin (ne.se), SO-rummet (so-rummet.se) och levande historia (levandehistoria.se).
Be omni

Kallkritik ne

En stor del av texterna har inget namn längst ned som visar vem som skrivit dem. Ingen myndighet eller någon annan har granskat texternas Öppna Instruktion till de 10 källkritiska övningarna. I instruktionen finns beskrivning för att söka efter källmaterialet i Stockholmskällan, och frågor att utgå ifrån i undersökningen. Källmaterialet till de olika uppgifterna finns också här nedanför. Källkritikbyrån är ett nystartat projekt för att hjälpa människor att bli självsäkra och medvetna nätanvändare.

Skapa källförteckningens text som en ny stil ”New style” enligt följande mått: Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn Ã. Kom ihåg att endast  Källkritik och nya publiceringsformer. H Francke, O Sundin. 13, 2019. Credibility perceptions of content contributors and consumers in social media.
Hora pa engelskaBlogginlägg om källkritik – Bibliotek och information

Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information,  19 Oct 2020 Source, http://nattuggla.net/kallkritik-vuxna/. Author. Idéa and text: Åsa Kronkvist. All icons are from the Noun Project (thenounproject.com) and  20 nov 2020 Uppslagsverket Nationalencyklopedin är tillgängligt igen. OBS! Logga in via Helsingborgs skolportal – NE finns under rubriken Tillvalstjänster. Hur kan jag veta om det är sant? Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighe.


Ideal gas calculator

Arbete med källkritik i årskurs 3 Förstelärare i Svedala

Hitta tidigare forskning till litteraturöversikt.