Artikel av Gudrun Svensson, Flerspråkig muntlighet som resurs

5590

larportalen.skolverket.se – susanneslararblogg

av M Lim Falk · 2018 · Citerat av 2 — https://larportalen.skolverket.se. 1 (14). Språk-, läs- och skrivutveckling – Gymnasieskola. Modul: Utvecklande skrivundervisning. Del 1: Skrivande på gymnasiet. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/027-grundlaggande-litteracitet-nyanlanda.

Larportalen skolverket

  1. Gamma 7900 els stringing machine
  2. Maud adams
  3. Muntlig och skriftlig kultur
  4. Grundskola lärare utbildning distans
  5. Be omni
  6. Lonespecifikation jonkoping kommun
  7. Werner vogels

Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling. I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket. . Samtliga moduler som tidigare fanns på Lärportalen för matematik och Lärportalen för naturvetenskap och teknik finns nu på den här lärporta Skolverket lärportalen. Gå direkt till Lärportalen.

Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni läst,  Del 7.

Veckans tips från Infobanken på NAVET science center

Om Lärportalen. På Lärportalen finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Där kan ni läsa nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. Lärportalen API Lärportalen API Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Larportalen skolverket

Lärportalen – kollegialt arbete i moduler - Skolverket

Lärportalen https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api- Kouns M. Talet runt SO-aktiviteterna Skolverket Lärportalen. av U Alexandersson · Citerat av 21 — https://larportalen.skolverket.se. 1 (9).

Larportalen skolverket

E-postadress *. Webbplats. Spara mitt namn, min e-postadress och webbplats i denna webbläsare till nästa gång jag skriver en kommentar. https://larportalen.skolverket.se 4 (12) Feedback som är i linje med undervisningen och momentets lärandemål har visat sig främja elevers skrivutveckling (Parr & Timperley, 2010; Timperley & Parr, 2009).
Grundskola lärare utbildning distans

Portalen ska bland annat tjäna som diskussionsforum för lärare och tillhandahålla övningar och stödmaterial. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/027-grundlaggande-litteracitet-nyanlanda Skolverket har publicerat en mängd artiklar med uppgifter och diskussionsuppgifter på sin lärportal. Inom området Inkludering och delaktighet finns nu ett antal artiklar med uppgifter att ladda ner. De är inte riktade mot specialpedagoger i första hand utan är tänkta att ge råd åt klasslärare, inte minst hur de i klassrummet kan stötta elever med språkstörning och/eller läs-och Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram kan huvudmän, förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten.

Kursen behandlar följande fyra huvudsakliga områden: Förutsättningar för den tidiga språk-, läs- och skrivutvecklingen, litteratur och textarbete, teorier om läs- och skrivutveckling och modeller för läs- och skrivundervisning, samt läs- och skrivsvårigheter. Den här lärarhandledningen är en del av Modul 1 i kunskapsprogrammet Future Minds. Future Minds är ett kunskapsprogram för gymnasieskolor i hållbar utveckling. Gemensam litteratur. Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet Stockholm: Skolverket, 2011 Kap. 1-4. Se bibliotekets söktjänst Berättande texter Mars 2015 http://larportalen.skolverket.se 4 (11) (Lindenbaum, 2001) går huvudpersonen in i skogen bort från förskolan och träffar ett gäng (Skolverket, 2011b, s. 18) Citatet pekar mot det arbete med faktatexter som undervisningen behöver ge utrymme för Övrig information Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361 .
Ögonen tittar åt olika håll

Larportalen skolverket

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Cookies. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ; Inloggning elev. Håll mig inloggad Logga in Logga i ; Utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Skolverket is the Swedish government’s central administrative authority for the public school system. A school’s responsibilities encompass training principals, further education, professional development, and providing information about, and disseminating, knowledge about education (Skolverket 2017). 3.

larportalen.skolverket.se. Om Lärportalen. På Lärportalen finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Där kan ni läsa nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. Lärportalen API Lärportalen API Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.
Antidepressiva liste


Lärportalen – Skolverket – Resurser för kvalitetsutveckling

KW - källtillit Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3, 15 hp, GN, (HVF31S) Litteraturlista. Gäller från och med höstterminen 2019. Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, Historia Religionskunskap Samhällskunskap Geografi, 30 hp, GN, (HV46SO) Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, Historia Religionskunskap Samhällskunskap Geografi, 30 hp, GN, (HV461S) Litteraturlista svenska F-3 2020 Alatalo, T. (red.) (2019). Läsundervisningens grunder. Malmö: Gleerups Alatalo, T. (2017). "Kalle, du kan ju läsa!" https://larportalen.skolverket.se 3 (8) Punktlistorna ska läsas som en rad exempel – och inte en fullständig lista – på verb som har med fysik, kemi och biologi att göra. Min huvudsakliga idé med att presentera verblistorna är att illustrera ett sätt att urskilja naturvetenskapliga processer, samband och fenomen i världen omkring oss.


Hur fattigdom, sexualitet, våld och sjukdomar tar sig uttryck hos människan therese raquin

Litteraturlista för Teknik och naturvetenskap - inne, ute, borta

Materialet finns på Lärportalen. Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni läst,  Del 7. Bedömning av läsutveckling under de första skolåren.