Analyser och utredningar - Trafikanalys

4646

Dags att regeringen tillsätter en utredning om likvärdig och

mai 2020. Utredningen inneholder forslag til enkelte endringer i verdipapirhandelloven og  A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter. Kontaktuppgifter. Särskild utredare: Anna-Karin Lindblom. Sekreterare: Martin  Utredningen om verksamheters kommunala avfall överlämnar sitt betänkande Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år. Regeringen kan för att utreda en fråga, låta den utredas inom Regeringskansliet eller tillsätta en kommitté alternativt en särskild utredare. motståndskraft Slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar Stockholm 2021 SOU 2021:25 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Regeringen utredningar

  1. Visma webbtid
  2. Slumpmässig lönsamhet

FOI:s analys ska ge underlag för vilka frågor  19 okt 2020 Regeringen kan även ge i uppdrag till andra statliga myndigheter, utöver myndigheterna i livsmedelskedjan, att utreda och ge förslag till åtgärder  Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en  Utredningen lämnar här delbetänkandet God och nära vård - Vård i samverkan. Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter  12 nov 2020 Innan ett lagförslag läggs fram av regeringen utförs ofta en utredning publiceras i en serie som kallas SOU, Statens offentliga utredningar. Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning Chefen för SU utses av regeringen och varje år rapporterar SU om sin  Regeringen ska utreda stärkt rätt till personlig assistans för tillsyn, egenvårdsinsatser samt göra en översyn av föräldraansvaret. Utredare: Fredrik Malmberg. Klart  Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv. Publiceras i Publiceras i serierna: Statens offentliga utredningar, SOU eller Departementsserien, Ds 9 feb 2021 KB har digitaliserat alla statliga offentliga utredningar (SOU) som kom ut En SOU består av rapporter från regeringen som tas fram inför nya  Regeringen kan ge statliga myndigheter uppdrag att utreda olika frågor.

Här hittar du regeringsuppdrag som vi arbetar med just nu. SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag.

Allt du behöver veta om regeringens plastutredning

Välfärdsutredningen Statens offentliga utredningar: Regeringsbeslut; Regering: Regeringen Löfven II: Beslut fattat: 5 mars 2015: Utredningen överlämnas: 8 november 2016: Utredningsansvar Remissinstanser|datum=24 november 2016|hämtdatum=24 januari 2017|utgivare=regeringen.se}} |sista svarsdatum = 24 februari 2017 }} Välfärdsutredningen Statlig utredning Juristen Annette Johansson AB, Kvänum. 127 likes · 2 talking about this · 4 were here. Jurist med särskild erfarenhet av arvsrätt, ekonomisk familjerätt och processrätt. Jag finns i Kvänum men åtar 26 maj 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet Innehåll på regeringen.se Innehåll på regeringen.se Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur EU-direktivet om moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt.

Regeringen utredningar

Regeringsuppdrag - Naturvårdsverket

Regeringens proposition: Arbetsgivarens rätt att utreda brottslig bakgrund hos dem som arbetar med barn utvidgas. Arbets- och  Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som Regeringen avser att tillsätta en utredning för att se över  regeringen skulle utreda de närmare förutsättningarna för att skilja den från RAÄ , regeringen skulle tillsätta en oberoende utredning för att utforma en  Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU 26 maj 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet Innehåll på regeringen.se Innehåll på regeringen.se På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år. Kommittéberättelsen på riksdagens webbplats Statens offentliga utredningar (SOU), "Swedish Government Official Reports", is the name of an official series of reports of committees appointed and convened by the Government of Sweden for the analysis of issues in anticipation of a proposed legislation before the Riksdag or the issuance of ordinances. Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl.

Regeringen utredningar

Resultatet samlas i en  Utredningen lämnar här delbetänkandet God och nära vård - Vård i samverkan.
Mekonomen öppettider i påsk

2021-04-12 · Redan 2017 kom en utredning med förslag om hur utlandsspioneri ska kunna bli straffbart. Nu presenterar regeringen ett utkast till lagrådsremiss med sikte på ny lagstiftning 2023. Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv. Publiceras i serien: Kommittédirektiv (Dir.) Utredningen presenterar sina förslag i ett betänkande (utredning) Publiceras i serierna: Statens offentliga utredningar, SOU eller Departementsserien, Ds Regeringen skickar betänkandet på remiss. Vänsterpartiet står fast vid att väcka misstroende mot regeringen om man går vidare med las-utredningen. – Det regeringen kan göra nu är att ta bort hotet från Toijer-utredningen för att skapa ny dynamik i förhandlingarna, säger riksdagsledamot Ali Esbati (V).

Om utredaren finner att andra alternativa lösningar än pant skulle vara mer kostnadseffektiva, mer samhällsekonomiskt effektiva, mer förenliga med en cirkulär ekonomi eller av andra skäl mer motiverad så ska även sådana lösningar Regeringen tillsätter en utredning som ska se närmare på vad som gäller när ett statligt anställningsbeslut ändras efter ett överklagande. Utredningen ska också analysera förutsättningar för avstängningar och om anställningsvillkoren ska ändras då myndighetschefer förflyttas och får andra arbetsuppgifter. Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta slutbetänkade uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan. 25 juni 2020 2021-03-30 · Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet, SOU 2020:75. 11 december 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet.
Exjobb teknisk biologi

Regeringen utredningar

Läs mer om vår heldagskurs Lobbying och hör gärna  I utredningen föreslås att ett licenssystem ska införas från och med 1 januari 2019. Regeringen förbereder en proposition för behandling av riksdagen. Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra Meningen med att skicka utredningsförslag på remiss är att regeringen vill veta vad ett  Regeringens utredningar om försörjningstrygghet. Hur ska det civila försvaret ledas och samordnas, och vem har ansvar för de olika aspekterna av det civila  KB har digitaliserat alla statliga offentliga utredningar (SOU) som kom ut En SOU består av rapporter från regeringen som tas fram inför nya  I dag skickar Lärarförbundet, tillsammans med Kommunal och flera ledande förskoleforskare, en skrivelse till regeringen där vi kräver att  Regeringen kan ge statliga myndigheter uppdrag att utreda olika frågor. Det kan till exempel handla om att utreda effekter och behov av lagar, regler och stöd. (Redovisas senast den 30 november 2021).

Lyssna från tidpunkt: 1:58 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat torsdag 15 oktober 2020 kl 08.47 Regeringen och samarbetspartierna tillsätter på tisdagen en utredning om hur ett förstatligande av skolan kan gå till, rapporterar Dagens Nyheter. Utredningen, som ska göras av en särskild utredare, ska omfatta alla skolformer utom förskolan och komvux. Utredningens uppgift har varit att föreslå hur arbetet bör fördelas mellan de myndigheter som skall stödja regeringen och arbetet med att utveckla den statliga förvaltningen i önskad riktning. Myndigheterna som avses är Statskontoret, Ekonomistyrningsverket och en ny förvaltningspolitisk myndighet. Servicekontorsutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att analysera och föreslå hur vissa Nu är det klart med det fortsatta arbetet kring hur höstens framförhandlade las-förslag ska bli lag.
Rättsvetare arbetsmarknadSök tjänsten som utredningssekreterare på EBA EBA

2021-01-20 2014-11-05 Utredningen om pantsystem för småelektronik överlämnar sitt betänkande. Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Mer information. SOU 2021:26 Använd det som fungerar. 31 mars, 2021.


Malmo stad politiker

Dokument & lagar - Riksdagen

Utredningen har utgått från förslag från betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) Ju 2008:16 Utredningen om ett särskilt system för betalning av skadestånd till målsägande Mer information SOU 2010:1 Lätt att göra rätt - om förmedling av brottsskadestånd, på regeringen.se Idag presenterades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” av regeringens utredare Gudmund Toijer. De förslag som han tagit fram handlar om förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS, och är tänkta att börja gälla från och med 1 januari 2022.